PRÍPOJKA NN

Nechajte zhotovenie elektrickej prípojky na nás a získajte túto službu na kľúč. Ako partner Západoslovenskej distribučnej, pre Vás vieme zabezpečiť komplexný balík služieb od procesu prípravy cez realizáciu až po revíziu na celom západnom Slovensku.

PRÍPOJKA NN

Nechajte zhotovenie elektrickej prípojky na nás a získajte túto službu na kľúč. Ako partner Západoslovenskej distribučnej, pre Vás vieme zabezpečiť komplexný balík služieb od procesu prípravy cez realizáciu až po revíziu na celom západnom Slovensku.

Elektroinštalácie Cagáň s.r.o.

Realizácia prípojky NN si rovnako ako iné elektroinštalácie vyžaduje úvodný odborný projekt, splnenie kritérií a príslušných noriem, ako aj revíznu správu . Realizujeme elektrické prípojky NN pre rodinné domy, menšie stavby, bytové domy, inštitúcie, polyfunkčné objekty. Taktiež realizujeme samostatné projekty pre obytné celky výstavby ulíc a rôzne developerské projekty

0
Zrealizovaných prípojok NN

Čo potrebujete na zriadenie prípojky NN?

1. Žiadosť o pripojenie
2. Projekt elektrickej prípojky NN – vypracovaný po schválení žiadosti
3. Zmluva o pripojení
4. Výkopové práce
5. Realizácia prípojky NN
6. Revízia
7. Zmluva o dodávke – s rozvodovým podnikom a dodávateľom energie
8. Samotný odber elektriny
9. S realizáciou elektrickej prípojky NN vám radi pomôžeme od úvodného projektu po záverečnú revíziu.

Orientačná kalkulačka ceny

Ceny výkopových prác
+
+
Ceny prípojky nn
+

Total 0

1. Poslanie žiadosti distribučnej spoločnosti.

Žiadosť o pripojenie sa nachádza na internetovej stránke distribútora (ZSD). Ku žiadosti sa prikladajú ďalšie dokumenty( najmä list vlastníctva, či katastrálna mapa ). Západoslovenska distribučná spoločnosť (ZSD) sa zväčša vyjadrí k žiadosti do 30 dní a stanovisko zahŕňa miesto, ako aj podmienky pripojenia. V žiadosti nezabudnite špecifikovať potrebu väčšieho výkonu napríklad v prípade elektrického vykurovania. V žiadosti je tiež dobré označiť, že máte záujem uzatvoriť zmluvu o pripojení, urýchli sa tým celý proces vybavovania.

2. Podpis zmluvy o pripojení

Cena poplatku za pripojenie závisí od veľkosti hlavného ističa a počtu fáz. Veľkosť ističa sa zase odvodzuje od potrebného výkonu a spotrebičov, teda na čo všetko budete elektrinu v danom mieste potrebovať. Pri výbere konkrétneho riešenia vám pomôže náš projektant.

3. Vznik odberného miesta s elektrickou prípojkou

Na základe parametrov v schválenom projekte sa postaví odberné miesto s elektromerovým rozvádzačom, príslušným ističom, káblom a uzemnením. Doba od podania žiadosti po vybudovanie prípojky k domu môže trvať dva až tri mesiace. Naša firma zrealizuje všetky elektromontážne práce: od projektovej dokumentácie, cez vybudovanie elektrického prívodu a uzemnenia , zapojenie rozvádzača a vypracovanie až po revíznu správu o pripravenosti odberného miesta. Distribučná spoločnosť zrealizuje pripojenie na jej strane a pripojí odberné miesto do distribučnej sústavy. 

4. Uzavretie zmluvy o dodávke elektriny s dodávateľom

Keďže distribučná spoločnosť zabezpečuje iba pripojenie k elektrickej sieti, odberateľ si musí zvoliť spoločnosť, ktorá bude elektrickú energiu dodávať. Výber je vhodné realizovať na základe referencií, dostupnosti, ceny, či dôvery k danému dodávateľovi. Dodávateľskej spoločnosti sa okrem zmluvy o dodávke elektriny posiela aj zmluva o pripojení s distribučnou spoločnosťou a revízna správa. Ak sú všetky dokumenty v poriadku, nasleduje inštalácia elektromera a zaplombovanie rozvádzača a hlavného ističa. Odber elektriny začína.

5. Prípojka elektriny na záhradu-chatu

Vybudovanie elektrickej prípojky na záhrade, v chate, rekreačnom bývaní, či chalupe sa riadi rovnakým postupom ako pri iných objektoch. Projekt sa môže líšiť veľkosťou ističa a počtom potrebných fáz. Odporúčame vám realizovať aspoň prípravu pre trojfázové pripojenie, hoci pre súčasný odber elektrickej energie postačuje jednofázová elektrická prípojka na záhrade, či chate. V prípade potreby trojfázovej elektrickej prípojky v budúcnosti bude stačiť zaslať žiadosť o zmenu ističa a zriadenie trojfázového pripojenia.

6. Cena elektrickej prípojky

Závisí najmä od dĺžky kábla - cena prípojky NN Náklady na relizovanie samotnej elektrickej prípojky sú veľmi individuálne. Záleží od trasy, kadiaľ sa kábel ťahá. Ak musí ísť z protiľahlej strany ulice alebo cesty, náklady rastú. Orientačná cena zriadenia elektrickej prípojky je 695€*, ak sa elektrický stĺp nachádza na strane daného objektu a je umiestnený do 10m. * uvedená cena nezahŕňa výkopové práce a projektovú dokumentáciu