ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

Vitajte na našej stránke! Radi Vám pomôžeme s realizáciou elektrickej prípojky – prípojky NN na celom západnom Slovensku. Ako partner Západoslovenskej distribučnej siete sme Vám schopní poskytnúť komplexný balík služieb, ktorý zahŕňa proces prípravy, realizáciu a revíziu. Stačí nechať realizáciu elektrickej prípojky na nás a získať túto službu na kľúč. Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

Nechajte zhotovenie elektrickej prípojky – prípojky nn na nás a získajte túto službu na kľúč. Ako partner Západoslovenskej distribučnej, pre Vás vieme zabezpečiť komplexný balík služieb od procesu prípravy cez realizáciu až po revíziu na celom západnom Slovensku.

Elektroinštalácie Cagáň s.r.o.

Pri realizácii elektrickej prípojky je nevyhnutná správna projektová dokumentácia a revízia. Naša spoločnosť sa zameriava na realizáciu elektrických prípojok pre rôzne typy budov vrátane rodinných domov, bytových domov, inštitúcií a polyfunkčných objektov. V rámci projektu zabezpečujeme aj revíznu správu, ktorá zaručuje bezpečnosť a funkčnosť prípojky. Okrem toho poskytujeme aj samostatné projekty pre obytné celky, výstavbu ulíc a developerské projekty. Naša firma Vám ponúka odborné poradenstvo a podporu počas celého procesu.

Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme s realizáciou Vašej elektrickej prípojky .

Zrealizovaných elektrických prípojok (Prípojok NN)
0
Spokojných zákazníkov
0

Naše služby

Elektrická pripojka

Základ elektroinštalácie
Elektrická pripojka predstavuje kľúčový prvok v každej elektroinštalácii. Jej správna realizácia a zabezpečenie je nevyhnutné pre bezproblémový chod elektrických zariadení v objekte. Kvalitná elektrická pripojka zaručuje bezpečnosť a efektivitu elektrickej siete.

Projektová dokumentácia elektrickej pripojky

Základný kameň úspešnej realizácie
Projektová dokumentácia elektrickej pripojky je rozhodujúcim prvkom pri plánovaní a realizácii elektroinštalácie. Obsahuje podrobné plány, výpočty a technické špecifikácie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu realizaciu. Kvalitná projektová dokumentácia je zárukou úspechu celej elektroinštalácie.

Revízna správa elektrickej pripojky

Zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti

Projektová dokumentácia elektrickej pripojky je rozhodujúcim prvkom pri plánovaní a realizácii elektroinštalácie. Obsahuje podrobné plány, výpočty a technické špecifikácie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu realizaciu. Kvalitná projektová dokumentácia je zárukou úspechu celej elektroinštalácie.

Zemné a vykopové práce

Podstata bezpečnej inštalácie

Zemné a vykopové práce predstavujú prvý krok pri realizácii elektrickej pripojky. Ich správne vykonanie je kritické pre bezpečnú inštaláciu a spoľahlivý chod elektrickej siete. Dodržiavanie príslušných noriem a postupov je nevyhnutné pre minimalizáciu rizika počas týchto prác.

Bezvykopové metódy

Moderné riešenia pre efektívnu inštaláciu

Bezvykopové metódy predstavujú moderné a efektívne riešenia pre realizáciu elektrickej pripojky bez potreby väčších zemných a vykopových prác. Ich využitie umožňuje minimalizovať rušivé vplyvy na okolité prostredie a znižuje náklady a čas potrebný na inštaláciu. Príslušné odborné znalosti a technologické postupy sú kľúčové pre úspešné použitie bezvykopových metód v elektroinštaláciách.

Chcete vedieť viac?

Kontaktujte nás!

Kliknite pre kontaktovanie

Elektrická pripojka

Základ elektroinštalácie

Elektrická pripojka predstavuje kľúčový prvok v každej elektroinštalácii. Jej správna realizácia a zabezpečenie je nevyhnutné pre bezproblémový chod elektrických zariadení v objekte. Kvalitná elektrická pripojka zaručuje bezpečnosť a efektivitu elektrickej siete.

Projektová dokumentácia elektrickej pripojky

Základný kameň úspešnej realizácie

Projektová dokumentácia elektrickej pripojky je rozhodujúcim prvkom pri plánovaní a realizácii elektroinštalácie. Obsahuje podrobné plány, výpočty a technické špecifikácie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu realizaciu. Kvalitná projektová dokumentácia je zárukou úspechu celej elektroinštalácie.

Revízna správa elektrickej pripojky

Zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti

Projektová dokumentácia elektrickej pripojky je rozhodujúcim prvkom pri plánovaní a realizácii elektroinštalácie. Obsahuje podrobné plány, výpočty a technické špecifikácie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu realizaciu. Kvalitná projektová dokumentácia je zárukou úspechu celej elektroinštalácie.

Zemné a vykopové práce

Podstata bezpečnej inštalácie

Zemné a vykopové práce predstavujú prvý krok pri realizácii elektrickej pripojky. Ich správne vykonanie je kritické pre bezpečnú inštaláciu a spoľahlivý chod elektrickej siete. Dodržiavanie príslušných noriem a postupov je nevyhnutné pre minimalizáciu rizika počas týchto prác.

Bezvykopové metódy

Moderné riešenia pre efektívnu inštaláciu

Bezvykopové metódy predstavujú moderné a efektívne riešenia pre realizáciu elektrickej pripojky bez potreby väčších zemných a vykopových prác. Ich využitie umožňuje minimalizovať rušivé vplyvy na okolité prostredie a znižuje náklady a čas potrebný na inštaláciu. Príslušné odborné znalosti a technologické postupy sú kľúčové pre úspešné použitie bezvykopových metód v elektroinštaláciách.

Chcete vedieť viac?

Kontaktujte nás!

Kliknite pre kontaktovanie

Najčastejšie kladené otázky

Elektrická pripojka je spojenie domu alebo budovy s distribučnou sieťou, čo umožňuje prístup k elektrickej energii. Je to kľúčový prvok pre zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého dodávky elektriny do domácností a podnikov.

Cena elektrickej pripojky je individuálna a môže sa líšiť v závislosti od konkrétnych podmienok a požiadaviek . Na našej stránke poskytujeme odhadované náklady, aby sme pomohli zákazníkom získať predstavu o možných nákladoch spojených s ich projektom elektrickej pripojky.

Vypočítajte si cenu

Platba bude vykonaná po dokončení prác. Po ukončení pracovného procesu vám zašleme faktúru, ktorej úhrada je potrebná pred odoslaním revíznej správy. Platba sa realizuje prostredníctvom bankového prevodu na uvedený účet.

Na zhotovenie projektovej dokumentácie elektrickej pripojky je potrebná zmluva “Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy” spolu so všetkými prílohami. Následne po úhrade vám zašleme projektovú dokumentáciu do 14 dní.

Na zhotovenie projektu elektrickej prípojky potrebujeme podpísanú zmluvu o pripojení spolu so všetkými potrebnými prílohami. Tento proces zvyčajne trvá maximálne 10 pracovných dní. Výsledkom je projekt elektrickej pripojky na úrovni Sp / realizačný projekt , ktorý slúži ako základ pre ďalšie kroky pri realizácii pripojky .

Pri odbornej prehliadke a skúške (OPOS) elektrickej prípojky sa kontroluje technická dokumentácia, predávací protokol rozvádzača, a vykonávajú sa merania a skúšky zamerané na bezpečnosť a správnu funkčnosť elektrickej prípojky vrátane merania izolačného odporu,meranie uzemnenia.

Revíziu elektrickej pripojky robíme v deň ukončenia realizácie, aby sme overili správnosť a bezpečnosť novovytvoreného elektrického zariadenia pred jeho uvedením do prevádzky.

Pretláčanie komunikácie pri realizácii elektrickej pripojky je bezvýkopová metóda, pri ktorej sa zavádza chránička pod spevnenú komunikáciu (cestu, chodník) . Je dôležité dôkladne vytýčenie všetkých inžinierskych sietí. Pri tejto metóde je nevyhnutné vykonať 2 otvory: štartovaciu jamu a cieľovú jamu podtlaku o rozmere najmenej 0,8 x 0,6 x 1,3 m.

1. Žiadosť o pripojenie k elektrickej sieti.
2. Podpísanie zmluvy o pripojení.
3. Vypracovanie projektu elektrickej prípojky
4. Vykonanie výkopových prác.
5. Realizácia samotnej elektrickej prípojky.
6. Vykonanie revízie.
7. Podpísanie zmluvy o dodávke s dodávateľom energie.
8. Začatie samotného odberu elektriny.

Pripojenie do distribučnej siete obvykle trvá max 14 dní od ukončenia realizácie elektrickej prípojky, avšak tento čas sa môže líšiť v závislosti na tom, ako rýchlo uzatvoríte s vybraným dodávateľom zmluvu o dodávke energie.

Vybavenie elektrickej pripojky môže trvať rôzne dlho v závislosti od konkrétnych podmienok a procesov v danej lokalite. Obvykle to môže trvať od niekoľkých týždňov do niekoľkých mesiacov, pričom čas sa môže líšiť v závislosti od potrebných povolení, technických podmienok, kapacity distribučnej siete a ďalších faktorov. Ak sa jedná o pripojku pre dom a je k dispozícii distribučné vedenie v blízkosti pozemku, celý proces vybavenia elektrickej pripojky obvykle trvá približne 2 mesiace.

Proces inžinieringu a vybavenia povolení pre elektrickú pripojku zahŕňa niekoľko krokov. Začína sa podaním žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti. Následne žiadame majiteľov inžinierskych sietí o vyjadrenie k PD a vybavujeme rozkopávkové povolenie na výkopové práce.

Čo o nás hovoria zákazníci?

Martina J.

Musím povedať,že aj napriek komplikáciám, ktoré v mojom prípade nastali a nebolo ich málo😃, tak chlapci mi so všetkým pomohli, poradili, zariadili a spravili všetko, čo bolo teba. Za mňa maximálna spokojnosť,či už s komunikáciou, no hlavne rýchla realizácia prác. Super 💪🙂

Martin B.

Ďakujem Vám veľmi pekne. Ste veľmi šikovný. Moc si vážim Vašu zodpovednosť , profesionálitu , poradenstvo a rýchlu prácu.

Tomáš D.

Firma elektroinštalácie Cagáň sa nedávno zaoberala realizáciou elektrickej prípojky pre môj dom, spolu s projektom a výkopmi. Celkový dojem z ich práce je veľmi pozitívny. Čítať viac.

Vypočítajte si cenu vašej prípojky

Pripravili sme si pre vás jedinečný konfigurátor, vďaka ktorému docielime efektívnejšiu komunikáciu a proces realizácie vašej prípojky.