Elektrická prípojka

Čo je elektrická prípojka? Elektrická prípojka je bod, odkiaľ sa pripája odberateľ k rozvodu elektrickej energie. Je to kľúčový prvok pre zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektriny do domácností a podnikov.  Prípojku umiestňujeme na okraj pozemku, kde majú pracovníci energetiky možný prístup aj bez nevyhnutnosti vstupu na Váš pozemok. Zhotovenie elektrickej prípojky je jednou z […]

Prodloužení vodní cesty Otrokovice – Rohatec

Elektrická prípojka vodná cesty Otrokovice – Rohatec

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec Štrukturovaný rozhovor Na akých konkrétnych prácach/úlohách sme spolupracovali na projekte Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec? Byly jste náš dodavatel pro vybudování dočasné el. Přípojky. Prečo ste sa rozhodli vybrať spoločnosť Elektroinštalácie Cagáň s.r.o pre realizáciu elektrickej pripojky pre tento konkrétny projekt? Jelikož jste významná firma a […]