Čo je prierez elektrického kábla?

Prierez elektrického kábla nie je len technický údaj, pretože má obrovský vplyv na bezpečnosť a správne fungovanie celej elektroinštalácie. Prierez elektrického kábla znamená veľkosť plochy, ktorú kábel má a ktorou prenáša elektrický prúd. Ide o reznú plochu celého kábla vrátane izolácie a opláštenia. Tento údaj sa v elektroinštaláciách veľmi často používa, pretože nám dáva dôležitú informáciu o tom, aký veľký prúd kábel môže bezpečne odviesť. 

Čím je väčší prierez kábla, tým vyššia je jeho prúdová zaťažiteľnosti. Pri väčšom priereze sa zmenšuje elektrický odpor vodiča a tým pádom sa znižuje aj úbytok napätia. Ak si však myslíte, že čím väčší prierez, tým viac výhod majte na pamäti, že s prierezom stúpa aj cena kábla. 

Prierez vodičov ani pri najvyššom predpokladanom zaťažení nesmie presiahnuť povolenú hranicu úbytku napätia. 

Aký elektrický kábel použiť?

Téma prierezu elektrického kábla môže znieť ako niečo dosť technické a nepresné pre veľa ľudí. 

Elektrické káble sa používajú na silnoprúdové i slaboprúdové elektroinštalácie. Je množstvo druhov elektrických káblov, ktoré sa odlišujú vlastnosťami (ohybnosť, tvarovateľnosť a pod), odolnosťou voči mechanickému poškodeniu, odolnosti voči prostrediu (vlhkosť, chemické látky).       V neposlednom rade sa odlišujú prierezom. Správny prierez má obrovský význam pre bezpečnosť a správne fungovanie celej elektroinštalácie.

Je dôležité mať na pamäti, že výber správneho prierezu kábla závisí nielen od vzdialenosti prípojky od domu, ale aj od veľkosti prúdu, ktorým bude kábel zaťažený. Preto je vždy najlepšie konzultovať s odborníkom, aby sme zvolili správny typ kábla s vhodným prierezom pre naše konkrétne potreby.

Zaťažiteľnosť vyrátava projektant, ktorý musí mať na zreteli hneď niekoľko faktorov:

  • spôsob inštalovania
  • okolitú teplotu
  • zoskupenie káblov a mnohé iné.

V prípade, že máte v byte alebo v dome starú elektroinštaláciu s hliníkovými káblami, je na mieste zvážiť rekonštrukciu. Hliníkové vodiče sú mäkké a pod tlakom svoriek sa splošťujú a uvoľňujú. Vplyvom toho sa zhoršuje kontakt, pričom vzniká prechodový odpor a dochádza k zahrievaniu kontaktu, čím môže dôjsť k požiaru. Postupom času sa kábel môže uvoľniť natoľko, že kontakt začne iskriť, čím môže vzniknúť požiar ešte rýchlejšie. Takýmto rizikám môžete predísť buď spomínanou rekonštrukciou elektroinštalácie, alebo pravidelnými kontrolami svoriek v zásuvkách, svietidlách, krabiciach, vypínačoch. 

Aký je správny prierez elektrického kábla?

Je dôležité dbať na to, aby sme správne zvolili kábel s dostatočným prierezom, pretože pri preťažení kábla hrozí riziko jeho prehriatia a požiaru. Preto je lepšie zvoliť kábel s väčším prierezom ako je minimálne potrebný.

Prierez kábla môžeme veľmi jednoducho vypočítať pomocou vzorca, kde závisí od veľkosti prúdu, ktorým bude kábel zaťažený a od materiálu, z ktorého je vyrobený. Pre bežné domáce použitie je však najlepšie poradiť sa s odborníkom, ktorý nám odporučí správny typ kábla s vhodným prierezom. V prípade akýchkoľvek otázok o elektrickej prípojke NN nás neváhajte kontaktovať a radi vám pomôžeme www.pripojkann.sk/kontakt

Predstavme si, že máme dom, ktorý sa nachádza 20 metrov od miesta, kde máme prípojku elektrickej energie. Potrebujeme spojenie medzi domom a prípojkou.

Prvý prípad: Ak máme dom 20 metrov od prípojky a potrebujeme prepojenie medzi nimi, môžeme zvoliť kábel s menším prierezom. V tomto prípade by sme mohli zvoliť napríklad kábel s prierezom 4 mm2, keďže vzdialenosť je relatívne malá.

Druhý prípad: Ak máme dom vzdialený od prípojky o 50 metrov, mali by sme zvoliť kábel s väčším prierezom, pretože prenášaný prúd musí prejsť dlhšou vzdialenosťou. V tomto prípade by sme mohli zvoliť kábel s prierezom 10 mm2 alebo väčším, aby sme si boli istí, že kábel unesie potrebný prúd bez prehriatia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *